Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Služby kalibrácie //

Výrobcovia alebo používatelia meradiel môžu svoje prietokomery  kalibrovať alebo rekalibrovať na našom kalibračnom zariadení.  Vieme overiť presnosť všetkých typov prietokomerov: magneticko induktívnych, ultrazvukových, turbínkových, vírových, prietokomerov s oválnymi kolesami, oscilujúcim piestom, rotujúcim diskom, lopatkových prietokomerov, meračov tepla, meračov s premenlivým prierezom a prietokomerov na princípe diferenčného tlaku.

Naša objemová kalibračná linka je vhodná pre prietokomery od DN2 do DN80 s prietokmi od 0,37 do 1 515 L/min, s neurčitosťou merania ±0,05 %. Kalibrácia meradiel je poskytovaná s individuálnymi certifikátmi s nadväznosťou na národný etalón.