Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Zertifikate
Certifikáty //

Sme certifikovaní

Kvalifikovaní zamestnanci ako aj najmodernejšie výrobné a skúšobné zariadenia zabezpečujú naším zákazníkom najlepšie poradenstvo a kvalitné hodnotné výrobky. Badger Meter Europa GmbH je certifikovaná podľa DIN ISO 9001:2015 a od roku 1997 oficiálnym ciachovným miestom pre objemové merače pre prúdiace kvapaliny okrem vody.