Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Karriere
Kariéra //

Hľadáte výzvu povolania s perspektívou?

Badger Meter Europa GmbH je vedúcim výrobcom meracej a regulačnej techniky s celosvetovou prezentáciou. Kontinuálny rast, plniť trvalé výzvy individuálnych želaní zákazníkov, nasadenie nových technológií, zlepšovanie existujúcich výrobkov a naše odhodlanie presadzovať všetko, čo šetrí prírodné zdroje a životné prostredie, vyžaduje plné nasadenie našich zamestnancov.

Ako reakciu ponúkame primeraný plat, flexibilnú pracovnú dobu, kompatibilitu povolania a rodiny, medzinárodné kontakty a príjemných kolegov. U nás nájdete jasné, svetlom zaplavené pracovné priestory s ergonomickým zariadením, rodinnú prevádzkovú klímu a možnosti postupu. 


Momentálne žiadne voľné miesto.


Vzdelávanie u Badger Meter

Ausbildung und Studium bei Badger Meter Europa

Badger Meter Europa GmbH je od roku 1999 u IHK preskúšaná a uznaná školiaca prevádzka. Priemerne sa nachádzajú vo firme ročne 3 učni. Doteraz mohli byť všetci učni po úspešne zloženej záverečnej skúške zamestnaní vo svojej vyučenej profesii.

Školíme v oblasti obchodu v 3-ročných školiacich cykloch v nasledujúcich povolaniach:

  • Predavač/-ka v priemysle
  • Predavač/-ka v kancelárii

V priebehu výuky prechádzajú naši učni všetky úseky, ako predaj, export, nákup, marketing, logistika, aktívna účasť na našich veľtržných stánkoch na národných a medzinárodných veľtrhoch a navštevujú naše zastúpenia.

Naši učni získavajú interné školenia a môžu sa individuálne ďalej vzdelávať na workshopoch alebo iných záujmových podujatiach. Okrem toho ponúkame prípravné kurzy ku skúškam.

Predpokladom pri uchádzaní sa o zamestnanie u nás je minimálne dobrá záverečná skúška na reálnej škole a dobrá znalosť angličtiny.

Duálne vzdelávanie u Badger Meter

Od roku 2014 Badger Meter Europa úspešne spolupracuje so školou DHBW Duale Hochschule Baden-Württemberg v Stuttgarte. V priemere máme v našej spoločnosti ročne troch študentov. Po absolvovaní záverečných skúšok našli všetci  študenti zamestnanie v spoločnosti Badger Meter.

Ponúkame nasledovné duálne 3-ročné štúdium

  • Štúdijný kurz Business Administration - Management in Industry pre bakalárov umenia (B.A.)

Prax v Badger Meter Europa

Praktikum Badger Meter Europa

S touto stránkou sa obraciame výlučne na žiakov a žiakyne, ktoré v rámci orientácie na povolanie by chceli absolvovať prax. Získajú u nás rozsiahly prehľad o našom pracovnom svete a môžu sa potom rozhodnúť, či by chceli sa usilovať o vzdelávanie pre povolanie napr. Ako predavač/-ka v priemysle.


Deň dievčat a chlapcov u Badger Meter

 

Badger Meter Europa ponúka žiakom 9-teho ročník návštevu rozličných prevádzok našej spoločnosti, výroby, technológie a administratívy. Toto môže pomôcť vo výbere budúceho zamestnania a urobiť správne rozhodnutie pre ich profesionálny život.


Prázdninové práce u Badger Meter

Ponúkame prázdninovú brigade na dobu 3-5 týždňov.
Budete pracovať s výrobkami, vo vývoji a oboznámite sa s chodom medzinárodnej spoločnosti.
Prázdninová brigáda v spoločnosti Badger Meter je hlavne vo výrobe.

Musíte spĺňať:

  •  Minimálny vek 17 rokov
  •  Žiak alebo študent
  •  Učeň alebo dobrovoľník.

 

Požadujeme:

  • Príjemné vystupovanie a flexibilitu
  • Samostatnosť a spoľahlivosť
  • Dobrý zdravotný stav a manuálnu zručnosť
  • Schopnosť pracovať v časovej tiesni, schopnosť práce v kolektíve

Pracovná doba: Pondelok - Piatok 07:00 - 16:15; Denné prestávky 1 ¼ hodiny.

Mzda je závislá na druhu práce

Posielajte prihlášky na career@badgermeter.de alebo poštou na Badger Meter Europa GmbH, Nürtinger Str. 76, 72639 Neuffen, Nemecko, do 31. mája. Prosím uveďte obdobie, ktoré hodláte pracovať.