Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Geschichte
História //

Od prvého mrazuodolného meradla k vedúcej pozícii na trhu

Následkom krutej zimy zamrzlo vodovodné potrubie a popraskali inštalované vodomery. Gumz a Wingender skonštruovali "mrazuvzdorný" vodomer a nechali si ho patentovať. Tak štartovala Badger Meter s revolučným "mrazuvzdorným" vodomerom.


1905

Badger Meter Truck

Založenie Badger Meter Inc. V Milwaukee, Wisconsin, USA, Albertom E. Gumzom, Albertom W. Wingenderom, Frederickm C. Bogkom a Johnom J. Leachom. John J. Leach sa stáva prvým prezidentom Badger Meter Manufacturing Company.

Následkom krutej zimy zamrzlo vodovodné potrubie a popraskali inštalované vodomery. Gumz a Wingender skonštruovali "mrazuvzdorný" vodomer a nechali si ho patentovať. Tak štartovala Badger Meter s revolučným "mrazuvzdorným" vodomerom.

Viac o tom pozri pod: www.youtube.com/watch

1918

Badger Meter 1918

Ročná produkcia prekračuje 10.000 meračov - s 12 zamestnancami, včítane kancelárskych zamestnancov. Keď prichádzajú väčšie zákazky - 200 alebo 500 vodomerov - pracuje sa aj v sobotu a nedeľu.

1924 – 1948

V roku 1924 nastupuje ako asistent prezidenta a generálny manažér do firmy Charles W. Wright a stáva sa v roku 1925 druhým prezidentom Badger Meter - pozícia, ktorú zastáva ďalších nasledujúcich 27 rokov.
Taktiež v roku 1925 musí inovovať Badger Meter svoje zariadenie - stav zákaziek vyžaduje výrobu 400 vodomerov za deň.

V roku 1946 navrhuje Bob Huggins, inžinier z Tulsy, Oklahoma, prvý malý regulačný ventil pre svoje vlastné pilotné zariadenie.

V roku 1948 kupuje  Roy Horton ventil Boba Hugginsa a zakladá Research Control® (RECO®)

1953 – 1963

V roku 1953 zakladá Badger Meter samostatné zastúpenie v Mexiko City, Mexiko. Firma nesie meno Medidores Azteca a vyrába vodomery a s nimi spojené výrobky pre predaj v Mexickej republike a na latinskoamerickom trhu.
V Milwaukee sa v roku 1953 buduje výskumné a vývojové oddelenie s laboratóriom a kontrolnými zariadeniami.

V roku 1956 začína Badger Meter s výstavbou novej administratívnej a výskumnej budovy na vlastnom firemnom pozemku Brown Deer.

V roku 1960 prináša na trh Badger Meter úspešne nový výrobok - vodomer Easy Read s extrémne jasnými a ľahko čitateľnými číslami a zapisovačom.

V roku 1963 Badger Meter Inc. kupuje Research Control®) a zakladá vlastné zastúpenie v Tulse, kde sa vyrábajú malé regulačné ventily.

1967

V roku 1967 kupuje Badger Meter firmu W. Gottlob Volz, 65 rokov starú fabriku na meradlá v Stuttgarte. Volz vyrábal merače prietoku, plynové ventily a sanitárne zariadenia. Heinz Erb, inžinier, sa stáva generálnym manažérom. Firma sa v roku 1971 opäť predáva.

1971

Boerse

V apríli nasledujen zmena názvu firmy Badger Meter Manufacturing Company na Badger Meter Inc. Modernizuje sa logo, "flowing B" je od toho času po celom svete identifikačnou značkou pre Badger Meter.

V auguste sú akcie  spoločnosti obchodované na Americkej burze.

1972

Badger Meter Europa 1972

Zakladá sa Badger Meter Europa ako marketingová kancelária v Stuttgarte s úlohou, vybudovať distribučnú sieť v Európe a na Strednom Východe.

1974

Recordall 1974

Zavedenie  prietokomera s rotujúcim diskom Recordall® - "budúcej generácie" stacionárnych prietokomerov. Recordall pomenovaný preto, že počítadlo "meria všetko (record all)" - všetky prietoky vody včítane najmenších prietokov.

Badger Meter Europa sa transformuje na GmbH

1978

Badger Meter Europa 1978

Uvedenie ultrazvukových prietokomerov. Tieto merače prietoku sa môžu inštalovať na potrubie z vonku alebo na vnútornú stranu potrubia a merajú prietok tým, že sa vysielajú ultrazvukové vlny striedavo v smere a proti smeru prúdenia kvapaliny.

1980

Badger Meter 1980

Založenie Badger Meter de Mexico v Nogales, Mexiko

1991

Badger Meter 1991

Prvá certifikácia podľa DIN ISO 9002

1995

Badger Meter 1995

Presťahovanie firmy Badger Meter Europa GmbH zo Stuttgartu do Beuren, Bádensko-Würtembersko.

1997

Badger Meter Europa GmbH oslavuje 25. výročie vzniku firmy.

Ciachovné riaditeľstvo Stuttgart deklaruje Badger Meter Europa GmbH 12. augusta 1997 ako oficialne ciachovacie miesto pre objemové merače pre prúdiace kvapaliny okrem vody, podľa medzinárodného predpisu OIML IR117. Naša skúšobňa pre počítadlá mazacieho oleja je oficiálne schválená od Fyzikálne-technického spolkového úradu v Braunschweigu a od Ciachovného riaditeľstva v Stuttgarte.

Kúpa odvetvia magneticko-indukčných výrobkov Magnetoflow® od Remag AG (CH). S touto kúpou doplňuje Badger Meter svoju paletu výrobkov a pokračuje vo svojej expanznej politike.

1998

MID 1998

Výroba magneticko-indukčných prietokomerov.

Badger Meter Europa GmbH ide na internetovú sieť a je teraz dosiahnuteľná cez novú domovskú stránku a tiež cez e-mail.

1999

Badger Meter 1999

Dokončuje sa inovačné centrum James O. Wrighta v Badger Meter Inc. Milwaukee. Novostavba s plochou 4.645 m2. Je realizované technické zariadenie pre vývoj nových technológií a výrobkov v oblasti meracej techniky prietoku. Rozšírený CAD-systém dáva optimalizované možnosti dizajnu ako aj elektronické zostavenie prototypov. Nové technologické centrum je zasvetené prezidentovi Badger Meter Inc. Jamesovi O. Wrightovi pre jeho firemnú činnosť v priebehu 52 rokov.

Inovačným centrom Vás sprevádza virtuálna prehliadka: www.youtube.com/watch 

Otvorenie Badger Meter Asia v Singapúre.

2000

23. februára sa oficiálne otvára Badger Meter Czech s.r.o. v Brne, Česká republika.

Realizuje sa 24-hodinový dodávateľský servis v oblasti meračov oleja/riadenia olejového hospodárstva pre zlepšenie zákazníckeho servisu.

2001

Badger Meter Europa GmbH získava medzinárodnú oblasť predaja okrem USA, Mexika a Kanady.

Richard A. Meeusen sa stal prezidentom spoločnosti Badger Meter, Inc.

Dodávateľský program sa rozširuje o prietokomery s oválovými kolesami.

2002

Badger Meter 2002

Je dokončené nové výrobné miesto v Badger Meter Czech s.r.o., s výrobnou plochou 1000 m2, s najmodernejšou skúšobňou pre magneticko-indukčné prietokomery v Európe. Svetlé kancelárie, konferenčné a školiace priestory ponúkajú zamestnancom a zákazníkom príjemné prostredie.

Akvizícia Data Industrial Inc., výrobcu lopatkových prietokomerov

2005

Badger Meter 100 Anniversary

Badger Meter Inc. slávi 100 rokov svojej existencie. Mílnik v dejinách firmy, na ktorú môžeme byť veľmi hrdí.

2007

Badger Meter Europa 2007

Sídlo firmy Badger Meter Europa GmbH sa sťahuje z Beurenu do Neuffenu.

2010

Badger Meter Cox 2010

Kúpa Cox Instruments LLC, výrobcu turbínkových prietokomerov, a Flow Dynamics Inc., výrobcu skúšobní.

2011

Badger Meter 2011 Vision Turbinenzähler

Kúpa Remag AG, výrobcu turbínkových prietokomerov VISION®.

2012

40 Anniversary Badger Meter Europa

Badger Meter Europa GmbH oslavuje 40 rokov svojej existencie.

Akvizícia Racine Federated.

2014

Badger Meter Europa Webseite

Badger Meter Europa "renovuje" svoju domovskú stránku, aby návštevníci cez Smartphone si túto mohli vyvolať tiež na cestách.

Otvorenie zastupiteľskej kancelárie Badger Meter Middle East v Dubaji, SAE.

2016

Badger Meter Swiss Logo

Remag AG zmení názov spoločnosti do Badger Meter Swiss AG.

 

 

 

2018

Kenneth Bockhorst sa stal prezidentom spoločnosti Badger Meter, Inc.