Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Leitbild
Badger Meter Vision //

Meria čo má hodnotu


Badger Meter Vision

Meria a chráni cenné zdroje inovačným spôsobom snímania a kontroly s výstupmi pre inteligentné riešenia

  • Manažment vodného hospodárstva
  • Budovy
  • Priemyselné procesy

Naša spoločnosť

Badger Meter (NYSE:BMI) je inovátor v meraní prietoku, riadenia a komunikačných riešení, slúžiacich pre vodárenské spoločnosti, komunálnu sféru a priemyselných zákazníkov v celom svete. Naše výrobky merajú vodu, odpadovú vodu, olej, chemikálie a ďalšie kvapaliny. Sú známe svojou presnosťou, trvácnosťou a dlhodobím poskytovaním hodnoverných údajov. Naše inteligentné riešenia umožňujú optimalizáciu využitia vody s minimalizovaním odpadu jedného z najvzácnejších zdrojov sveta.