Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Concrete industries
Zhutnenie a úprava betónu //

Popisy aplikácií

Optimálne spracovanie betónu je srdcom každého stavebného projektu. Po naliatí betónu do pripravenejb formy obsahuje betónová masa z dôvodu miešania rôznych komponentov s rôznym priemerom zrna množstvo vzduchových bubliniek. Pre dosiahnutie požadovanej pevnosti betónu musia byť vzduchové bubliny eliminované.

S výrobkami Wyco® prináša Badger Meter Europa inovatívne produkty pre všetky aplikácie na poli spracovania betónu.

Tu prinášame popisy aplikácií našich produktov v praxi.