Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Gasindustrie
Plynárenský priemysel //

Príspevky k aplikácii

Meranie plynov vyžaduje aplikáciu prietokomerov s vysokou presnosťou za účelom rýchlej detekcie potenciálnych únikov. Badger Meter Europa veľký výber meradiel pre aplikácie merania plynov.
Naše meradlá sú vhodné pre meranie palivových a zápalných plynov, pre spracovanie zemného plynu (LNG) pri jeho doprave a jeho skladovaní.
Napríklad Badger Meter vortex plynové meradlá a ReCo®  ventily sa používajú v horákových a ventilačných systémov. Riešenia s ventilmi pomáhajú udržať dusíkový povrch v tlakovej nádobe a polohovadlá ventilov môžu byť napojené na pneumatické ventily na monitoring únikov plynov .Turbínkové prietokomery na plyny sú používané v horákových aplikáciach ako aj pi meraní spotreby plynov v kompresoroch.

V nasledujúcom nájdete príklady aplikácií, v ktorých sa ukazujú naše prístroje v praktickom nasadení.