Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Ölindustrie
Olejársky priemysel //

Príspevky k aplikácii

V priemysle oleja a plynov musí byť prietok kvapalín a plynov meraný počas každej fázy využitia, výroby a transportu.
Činnosti zahrňujú veľký rozsah oceánskych a suchozemských aktivít, zahrňujúcich testovanie studní,, vylepšenú ťažbu ropy, frakcionáciu, kompletáž a separáciu pri získavaní ropy a zemného plynu. Tieto aplikácie vyžadujú najvyššiu presnosť a spoľahlivosť merania, rovnako ako dlho trvajúcu stabilitu a nízke obstarávacie náklady, ako pri výrobe olejov a monitoringu potrubí.

V nasledujúcom nájdete príklady aplikácií, v ktorých sa ukazujú naše prístroje v praktickom nasadení.