Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Booklist []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Durchflussmessung in der chemischen Industrie
Chemický priemysel //

Príspevky k aplikácii

Podniky spracovania hydrokarbonátov optimalizujú výrobu konečných produktov ako sú kozmetika, farmaceutiká, čistiace prostriedky, mazivá, plasty a palivá. Všetky tieto procesy vyžadujú meranie prietokov.
Chemické spracovanie zahrňuje široký rozsah korozívnych, agresívnych kvapalín a plynov, ako aj extrémne teploty, viskozity a tlaky. Merače prietokov musia zniesť tieto drsné podmienky, aby boli schopné splniť svoju dôležitú úlohupri optimalizácii výroby. Výrobcovia v chemickom priemysle presné merače, ktoré dokážu v reálnom čase šetriť zdroje a zabezpečiť optimálne využitie surovín.
Meradlá Badger Meter, nasadené v chemickom priemysle, sú často využívané v medicínskych plniacich strojoch a  pri dávkovaní v chemickom a petrochemickom priemysle. Mnohé z našich prietokomeropv sú resistentné voči kyselinám a teda vhodné pre meranie korozívnych kvapalín.
 

V nasledujúcom nájdete príklady aplikácií, v ktorých sa ukazujú naše prístroje v praktickom nasadení.


Mengen- und Durchflussmessung mit RCDL®
Mengen- und Durchflussmessung mit RCDL®

Aufgabe

Einfache, zuverlässige und preisgünstige Mengendurchflussmessung,  z.B. bei der Umkehrosmose in der

  • Wasseraufbereitung
  • Deionisierte Wasserverarbeitung/Vollentsalztes Wasser
  • Dosierung von Additiven
  • Mengenmessung in Labors
  • Trinkwasser
  • Getränke
  • Flüssige Nahrungsmittel
  • Treibstoffe/Kohlenwasserstoffe

Lösung

Die RCDL® Baureihe ist die optimale Messlösung. Durch einfachen Wechsel der Aufsatzgeräte ist eine Anpassung an die Messaufgabe ohne Betriebsunterbrechung möglich.