Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

lista zakładek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Garantie
Gwarancja //

Nasze produkty objęte są 24-miesięcznym okresem gwarancji

Badger Meter gwarantuje że wyprodukowane i dostarczone przez niego przepływomierze i części będą wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres 24 miesięcy od daty dostawy.
Jeśli w tym okresie jakakolwiek wada przepływomierza lub części zostanie udowodniona w sposób satysfakcjonujący sprzedającego to taki przepływomierz lub część zostanie naprawiona lub wymieniona według uznania sprzedającego. Zobowiązanie sprzedającego jest ograniczone do naprawy lub wymiany i uwarunkowane otrzymaniem pisemnego zgłoszenia o zaistniałej wadzie w ciągu 10 dni od jej pojawienia się, i według uznania sprzedającego zwrotu przepływomierza lub części do sprzedającego na warunkach FOB.

Gwarancja

English

German


Warunki gwarancji w aplikacjach nuklearnych

Gwarancje stanowią wyłączne gwrancje i zastępują wszelkie inne wyraźne i dorozumiane gwarancje dowolnego rodzaju, w tym między innymi dorozumiane gwarancje zbywalności i zdatności w określonym celu (poza gwarancjami tytułu własności). Badger Meter nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady spowodowane działaniami lub innymi zaniedbaniami po dostawie, oraz wszelkimi szkodami wtórnymi, ubocznymi i warunkowymi dowolnego rodzaju.


Gwarancja na produkty Wyco®

Produkty z 90-dniowym okresem gwarancji:
- Listwy wibracyjne

Produkty z rocznym okresem gwarancji:
- Model 994
- Model ErgoPack®
- Model High Cycle
- Przetwornice model High Cycle
- Model Select Cycle
- Pneumatyczne wibratory do betonu
- Hydrauliczne wibratory do betonu
- Głowice wibracyjne i wałki

Produkty z dwuroczną gwarancją:
- Napędy listw wibracyjnych