Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

lista zakładek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Usługi kalibracji //

Kalibracja przepływomierza

Producenci i użytkownicy końcowi przepływomierzy mogą wykalibrować lub ponownie wykalibrować swoje przepływomierze na naszym stanowisku kalibracyjnym. Weryfikujemy dokładność wszystkich typów przepływomierzy: elektromagnetyczne, ultradźwiękowe, turbinowe, Vortex, owalno-zębate, z tłokiem oscylującym, nutacyjno-dyskowe, wirnikowe, ciepłomierze, o zmiennym przekroju oraz zwężkowe.

Nasze wolumetryczne stanowisko kalibracyjne ma możliwość kalibracji przepływomierzy o średnicach od DN2 do DN80 i zakresie pomiaru od 0,37 do 1,515 l/min, z niepewnością pomiaru +0,05%. Kalibracja przepływomierzy zawiera indywidualny certyfikat kalibracji identyfikowalny z narodowymi standardami.