Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Služby kalibrace //

Kalibrace průtokoměru

Výrobci a uživatelé průtokoměrů mohou své přístroje kalibrovat, rekalibrovat na našem zkušebním zařízení. Prověřujeme přesnost všech typů průtokoměrů: indukčních, ultrazvukových, turbínových, vířivých, s oválnými koly, s krouživým pístem, s kývavým diskem, vložných s lopatkovými koly, měřičů tepla, průtokoměrů s proměnným průřezem, průtokoměrů s diferenciálním měřením tlaku.

Naše měřící trať s objemovým etalonem měří průtokoměry v rozsahu světlostí od DN 2 do DN 80 v rozsahu průtoků od 0,37 do 1,515 l/min s nejistotou měření +/- 0,05 %. Součástí kalibrace je vydání kalibračního certifikátu s návazností na národní normy.