Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

documents icon
Technická literatura //

Literatura s tématikou techniky měření průtoku


Měření, regulace, dávkování, sledování a registrace průtoků.

Flow measurement and control book

Autoři: Dr. Ing. Horst Gras a Heinz G. Erb

Badger Meter Europa GmbH, přední výrobce průtokoměrů a malých řídících ventilů přináší prostřednictvím knihy "Měření, regulace, dávkování, sledování a registrace průtoků" referenční technickou knihu pro uživatelé moderní průtokoměrné a řídící techniky.

Tato kniha je výsledek zkušeností získaných při řešení problémů spojených s praktickým užitím průtokoměrů
a regulační techniky. Na 320 stranách je komplexně pojata problematika měření a regulace kapalin a plynů. Výběr správné měřící techniky je určován požadovanou aplikací a přesností měření.

Kniha přináší důležité informace v přehledném formátu a obsahu, ukazuje základní teoretické rozdíly mezi měřícími principy s jejich výhodami a nevýhodami. Vyhýbá se dlouhým vědeckým odvozováním a detilům
a poskytuje uživateli praktickou podporu a důležitá fakta. Kniha může sloužit jako vodítko pro výběr nejvíce vyhovujících průtokoměrů nebo řídících ventilů pro danou aplikaci.

Autoři Horst Gras a Heinz G. Erb shrnují v knize více než 35 let zkušeností. Praktická kníha je nyní k dipozici pro uživatele moderní měřící a regulační techniky.

Informace pro objednání:

Knihu si můžete objednat za cenu 24,95 EUR  na mailu: badger--nospam@badgermeter.de , fax : +0049 -7025 -9208 -15.Vyprodáno !

Vyprodáno !