Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Soziales engagement
Sociální zapojení //

Naše sociální zapojení

Jedno z našich prohlášení Mission Statement je uvedeno „aby komunity na celém světě přispívaly k řízení zdrojů“.

Tímto prohlášením se soustavně řídíme při tvorbě našich produktů a při našich každodenních činnostech. Cítíme se zavázáni pomáhat a podporovat tam, kde je naše pomoc zapotřebí.

Angažujeme se zejména v pomoci vzdělávacím institucím s důrazem na naše místní prostředí. Naše děti jsou naší budoucností a je tedy žádoucí podporovat je každým možným způsobem. V neposlední řadě je naším cílem mít z toho také užitek, protože každým rokem přijímáme nové absolventy učňovských oborů.

Poskytujeme finanční, tvůrčí nebo praktickou podporu místním klubům a organizacím stejně tak jako mezinárodním projektům.

 

Každoročně podporujeme následující školy a kluby v Neuffenu a okolí:

Jugendmusikschule Neuffen
(Hudební škola mládeže Neuffen)

Jugendmusikverein Neuffen Logo

Realschule Neuffen
(Střední škola Neuffen)

Realschule Neuffen Logo

Haus Aichele
(Dům Aichele)

Haus Aichele

Musikverein Neuffen
(Dechový orchestr Neuffen)

Musikverein Neuffen Logo

Turnerbund Neuffen Neuffen
(Sportovní klub Neuffen)

TB Neuffen Logo

Schützenverein Neuffen
(Střelecký klub Neuffen)

Schützenhaus Neuffen logo

Níže je uveden seznam projektů, ve kterých působíme:

Integrační dům dětí Metzingen

Dne 6 . března naši praktikanti  a duální student předali druhou část daru ve spojitosti s letošním programem praktikantů zaměřeným na integrační dům Metzingen. V této školce spojené s domem denní péče se děti s a bez zdravotního postižení učí navzájem od sebe. Každému dítěti je věnována zaměstnanci centra pozornost s ohledem na jeho celou osobnost a jedinečnost. Jsme rádi, že můžeme podporovat prostřednictvím daru tento dětský dům a umožnit tak koupi dalších vozítek pro děti.


Praktikanti a duální studenti společnosti Badger Meter předali dar spolku “Turnerbund Neuffen 1895 e.V.”

Dne 30. ledna 2020 předali praktikanti a duální studenti  první dar tvořící část jejich praktikantského programu. Prostřednictvím tohoto projektu Badger Meter podporuje místní  kulturní a  sociální  sdružení. První dar byl určen spolku Turnerbund Neuffen 1895 e.V., který prostřednictvím pana Klingera (předsedy) a pana Knolla (finančního  a administrativního pracovníka) osobně přijal v našich prostorách v Nueffenu šek na 1000 EUR. Jsme potěšeni možností finančně podpořit obnovu sportovní haly v Neuffenu.


"Vodní nadace"

Smyslem existence Vodní nadace je umožnit komukoliv používání čisté vody a uhasit  žízeň v odlehlých vesnicích. Je pro nás důležité podniknout kroky proti nedostaku vody, který se stále týká milionů lidí po celém světě. Prostřednictvím daru jsme podpořili project “Cloud Fisher” v Maroku,

program rozvoje obce “Green Village” a rozvoj projektu ochrany krajiny “Greening Anseba” v Eritreji.

Navíc byly vybudovány  studny pro pitnou vodu v Etiopii, rodinám v obci Woliso byli poskytnuti osli pro transport vody.


Tajfun “Mangkhut” na Filipínách

Tajfun “Mangkhut” způsobil v září 2018 rozsáhlé škody na Filipínách, kde působí náš místní distributor “West Point Engineering”. Byli jsme šokováni rozsahem této katastrofy. Oběti neštěstí jsme podpořili finančním darem.


Trainee a studenti působící ve společnosti Badger Meter představili projekt směrovaný na charitu pro děti a mladé lidi postižené rakovinou

Dne 19. července trainee a studenti působící ve společnosti Badger Meter Europa GmbH  veřejně předali dar , který byl výsledkem projektu “Badger Café” realizovaného během dne otevřených dveří Badger Meter Europa. Pan Schimschek, zástupce předsedy charitativní organizace pro děti a mládež s rakovinou (Förderverein für krebskranke Kinder Tübingen e.V.) obdržel od společnosti Badger Meter Europa šek na částku 3 500 EUR. Naši noví absolventi učebních oborů provedli take manžele Schimschekovy prostorami naší firmy .

Společnost doufá, že dar podpoří charitativní činnost nejen pomocí dětem, ale také podporou jejich příbuzných a přátel při  zvládání nemoci.

Spendenübergabe Förderverein für krebskranke Kinder

"Licht der Hoffnung" (Světlo naděje)

Již mnoho let věnujeme před obdobím vánoc náš dar pro kampaň „Světlo naděje“. Tuto kampaň zahájily již před mnoha lety regionální noviny Nürtinger Zeitung a přijaté prostředky se vynakládají na vybrané sociální projekty regionu a také na sociální projekty na příklad v Peru, Keni nebo jiných sociálně znevýhodněných oblastech.

 

 

Licht der Hoffnung Logo

Německé centrum dárců kostní dřeně (DKMS) zachraňuje životy – a my mu pomáháme

S naší podporou zaregistrovalo Německé centrum dalších 50 dárců kostní dřeně nových typů. Ačkoliv seznam obsahuje více než 5 498 000 stávajících dárců, pro jednoho z pěti lidí, kteří potřebují transplantaci, není zachránce života nalezen. 

Deutsche Knochenmarkspende

Projekt Gonçalinho, Brazílie

15.00 V létě 2015 zahájily dvě dívky z Gymnázia Dietricha Bonhoeffera v Metzingenu dobrovolnou práci v Projektu Gonçalinho pro děti, která bude trvat jeden rok. V rámci Projektu Gonçalinho se starají mladí dobrovolníci z Brazílie a Německa o děti z chudých rodin v Cáceres. Pokud rodiče nedokáží po škole dohlédnout na své děti, jsou díky Projektu Gonçalinho vyzvednuty z ulice, dostanou oběd, je o ně postaráno a jsou pro ně připraveny vhodné aktivity pro volný čas. Tím se jim nabízí alternativa ke krádežím, prodeji drog nebo vstupu do gangu. Mladí lidé z Brazílie a Německa již dříve založili obecní zahradu se zeleninou a ovocnými stromy, o kterou se nyní starají děti z projektu. Přejeme úspěch dobrovolným pracovníkům, kteří se účastní tohoto projektu.

Gonzalinho-Projekt Brazilien

Verein Anna e. V. (Znamená občanské sdružení)

Toto sdružení bylo založeno s myšlenkou pomoci dětem, které trpí rakovinou a také jejich rodinám. Diagnóza rakoviny změní těmto rodinám úplně všechno včetně každodenního života. Několikaměsíční pobyty v nemocnici a náročná léčba jsou zátěží pro děti, i jejich rodiče a sourozence. Sdružení nabízí jiné perspektivy tím, že umožňuje na příklad jízdu na ponících, arteterapii nebo diskuzní skupiny, což těmto lidem pomáhá získat určitý pocit normálnosti.

Logo Verein Anna

Náš potomek utrácí…

Výnos z prodeje koláčů a plstěných tašek Badger u příležitosti 40. výročí Badger Meter Europa GmbH předali učni Badger Meter na slavnostní akci zástupcům mateřské školky a Domu Aichele, což je zařízení pro mládež poskytující terapeutickou péči. Dar pro mateřskou školu byl použit na nové hračky.

Spendenübergabe Förderverein für krebskranke Kinder

Dobročinný turnaj pro děti v Africe

Badger Meter Europa GmbH sponzoruje dobročinný turnaj UNICEF/EnBW pro děti mladší 14 let ve městě Kirchheim/Teck. 18 mládežnických týmů C2 tam ukázalo své dovednosti. Výnos z prodeje jídla a nápojů byl věnován na kampaň „Školy pro děti v Africe“. Představil se také tým do 14 let Tělovýchovného svazu Kirchheim, který se kampaně účastní již dlouhou dobu.

Unicef Flyer

German World Hunger Aid

Společnost Badger Meter podpořila dva školní projekty týkající se vody

- Školní projekt mezinárodního rozsahu -

Umělecká soutěž pro žáky Realschule (střední školy) Neuffen by měla zvýšit znalosti o tom, jak řídíme vodní zdroje a pomoci zajistit čistou vodu v Africe.

Děti se mají v umělecké práci vyjádřit k tématu nedostatek vody. Třicet nejlepších uměleckých prací je vystaveno na stálé výstavě v prostorách společnosti Badger Meter v Neuffenu a nejlepších deset prací bylo posláno na mezinárodní turné. Byly předvedeny na Water Show Berlin a na mezinárodním týdnu vody v Singapuru, což je jedna z nejdůležitějších globálních platforem pro řízení vodních zdrojů.

Tyto umělecké práce byly nejenom vystaveny, ale také se prodaly a příjem byl věnován na dva projekty v Africe, a to v Etiopii a v jižní Keni. Celou akci koordinovala nadace WaterFoundation a organizace German World Hunger Aid (Německá pomoc hladovějícím ve světě), které se angažují ve výstavbě studní a v zavlažování.

Kinderzeichnung Wasser
Kinderzeichnung Wasser
Vernissage Kinderzeichnungen
Spendenübergabe Wasserprojekt
Esel
Welthungerhilfe Afrika

Nadace Samaritán, Nürtingen

Nadace Samaritám z Nürtingenu se tradičně a dlouhodobě zabývá péčí o staré lidi, sociální psychiatrií, pomocí zdravotně postiženým, občanskou angažovaností a také péčí poskytovanou pastory a diákony. Tato nadace poskytuje širokou nabídku jak těm, kteří pomoc potřebují, tak lidem, kteří by chtěli pomoc poskytovat.

 

Samariter Logo

Studny v Nigérii

Lidé žijící v nigerijském Umuario musí každý den ujít pěšky 10 km, aby se dostali k životně důležité vodě. Pod vedením jednoho z obyvatelů, který pracoval dva roky jako farář v katolické farnosti v Nürtingenu, byla úspěšně zahájena výstavba studny. Již byl vyhlouben vrt pro studnu a na dně instalováno 140 m vodovodního potrubí. Nyní je třeba nahradit naftové motory solárním čerpadlem, což umožní snížit náklady.

 


dolphin aid e.V.

Občanské sdružení dolphin aid e.V. bylo založeno v roce 1995 s cílem pomoci zdravotně postiženým nebo zraněným dětem najít cestu zpět do plnějšího života. Při využití delfínů lze léčit řadu stavů, u kterých použití tradičních metod není možné. Účinnost léčby využívající delfíny již byla lékařsky prokázána, takže sdružení chce být nejenom podporovatelem a konsultantem postižených rodin, nýbrž si klade za cíl dosáhnout uznání německého zdravotnického systému a získat také finanční krytí od zdravotních pojišťoven. Společnost Badger Meter přispěla ke krytí nákladů na poskytnutí léčby za využití delfínů pro holčičku s Downovým syndromem.

 


Ekologický projekt POEMA – latexové kuličky z Amazonie

Před více než 10 roky zahájila společnost POEMA sbírku na výstavbu zařízení pro zásobování pitnou vodou a nyní spravuje dary z Německa. Podporuje také projekt školního rádia Rural Santarem. Gumovníky v amazonském dešťovém lese nerostou na plantážích, nýbrž v přírodním prostředí a „Serengueiros“ je musí stáčet namáhavým a časově náročným způsobem. Jediným zdrojem příjmu byl doposud prodej surové gumy. Projekt Bola zahrnuje výrobu a prodej latexových kuliček. Ručně balené latexové kuličky jsou přírodním produktem brazilské dešťového lesa, který vyrábějí „Caboclos“. Caboclos jsou lidé, kteří žijí v dešťovém lese daleko od zemědělské infrastruktury.

Když byla zahájena výroba kuliček v září 2002 a zavedena dopravy a distribuce, získali lidé z Surucuá poprvé možnost vyrábět hotový produkt z cenného primárního zdroje „latex“. Díky této přidané hodnotě a přístupu na trhy v cizině je příjem na kilogram stočeného latexu dvacetkrát vyšší.

Umweltprojekt POEMA – Latexbälle aus Amazonien

Albert Schäffle School Nürtingen (Škola Alberta Schäffleho v Nürtingenu)

Náš dar podpořil práci ve škole i na projektech.

 


Dar pro oběti tsunami

Společnost Badger Meter poskytnula dar nadaci CARE na pomoc obětem zemětřesení a tsunami z 26. prosince 2004.

 

CARE je organizace pomoci, která byla doporučena jako vhodný příjemce daru, protože rychle reaguje a používá fondy účelným způsobem.