Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Konzern
Podniky ve skupině //

Badger Meter


O společnosti Badger Meter

Při současné ochraně nejcennějších lidských zdrojů je Badger Meter vedoucí společností na trhu v oboru měření průtoku. Má za sebou vice než stovku let inovací a silného, stabilního růstu. Badger Meter poskytuje po celém světě své služby v oblasti vodárenství, měření vody v obcích, zákazníkům v komerční a průmyslové sféře. Prostřednictvím měření vody, ropy, chemických a  dalších kapalin jsou výrobky Badger Meter známy svojí přesností, trvanlivostí, schopností dodávat přesná a včasná data.Ve spojitosti s možností nabídnout takřka všechny komerčně dostupné technologie průtoku Badger Meter nabízí široký rozsah zákaznických aplikací. Díky celosvětové síti výrobních závodů, inovačních center, prodejních kanceláří a skladů umožňuje zákazníkům po celém světě řídit jejich provozy, navyšovat obraty a minimalizovat produkci odpadu.


Organizace koncernu

Konzernorganisation

Výroční zpráva Badger Meter Inc.