Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Geschichte
Historie //

Od prvního vodoměru odolného vůči zamrznutí

V době založení byla z důvodu tuhých zim vodovodní potrubí i měřidla vystavena zamrzání. Gumz a Wingender
z tohoto důvodu vynalezli a patentovali nový druh mrazuvzdorného měřidla, které bylo uzpůsobeno pro užití
v tvrdých severských podmínkách. Takto začalo působení společnosti v oboru vodoměrů.


1905

Badger Meter Truck

Založení Badger Meter Inc. V Milwaukee, Wisconsin,USA - zakladatelé Albert E.Gumz, Albert W.Wingender, Frederick C Bogh, John J.Leach, který byl i zvolen do funkce prvního prezidenta Badger Meter Manufacturing Company.

V době založení byla z důvodu tuhých zim vodovodní potrubí i měřidla vystavena zamrzání. Gumz a Wigender z tohoto důvodu vynalezli
a patentovali nový druh mrazuvzdorného měřidla, který byl uzpůsoben pro užití v tvrdých severských podmínkách. Takto začalo působení společnosti v oboru vodoměrů.

 

Více můžete shlédnout na videu: www.youtube.com/watch

1918

Badger Meter 1918

Badger Meter vyrábí více než 10 000  průtokoměrů ročně. Počet zaměstnanců se v té době pohyboval mezi 12 - 15 včetně administrativy. Když byla objednávka na 200-500 ks, chodili do práce i v soboty a neděle.

1924 – 1948

V roce 1924 se Charles W. Wright stal asistentem ředitele a v roce 1925 druhým prezidentem společnosti. V této fukci pak zůstává dalších 27 let.
Rovněž v roce 1925 dochází ke změně strojního vybavení s cílem vyrábět 400 průtokoměrů denně.

V roce 1946 Bob Huggins, inženýr z Tulsy, Oklahoma konstruuje první malý regulační ventil pro své vlastní pilotní zařízení.

V roce 1948 Roy Horton kupuje řešení ventilu Boba Hugginse, zakládá REsearch COntrol® (RECO®).

1953 – 1963

V roce 1953 mateřská firma zakládá dceřinnou společnost Medidores Azteca v Mexico City, Mexico. Cílem společnosti je vyrábět vodoměry
a příbuzné výrobky pro distribuci v Mexiku a na latinskoamerických trzích.
Rovněž v roce 1953 je v Milwaukee zformována divize vývoje a laboratoří.

V roce 1956 kupuje Badger Meter pozemek
pro svůj výrobní závod na Brown Deer Road.

V roce 1960 uvádí Badger Meter na trh svůj velmi úspěšný nový výrobek - vodoměr s velmi dobře čitelným počitadlem.

V roce 1963 Badger Meter kupuje společnost ResearchControl a zakládá výrobu malých ventilů v Tulse, Oklahoma.

1967

V roce 1967 kupuje německou společnost W. Gottlob Volz, společnost s 65-ti letou tradicí výroby, která sídlí ve Stuttgartu. Volz je výrobcem tachometrů, plynoměrů a instalatérského nářadí. Heinz  Erb, inženýr, je jmenován generálním ředitelem společnosti. V roce 1971 je společnost prodána.

1971

Boerse

V dubnu tohoto roku je název společnosti zkrácen z Badger Meter Manufacturing company na Badger Meter, Inc. a obchodní logo je modernizováno do tvaru tekoucího písmene B.

V srpnu jsou akcie  společnosti obchodovány na American stock exchange.

1972

Badger Meter Europa 1972

Ve Stuttgartu, Německo je založena Badger Meter Europa jako marketingová kancelář s cílem vybudovat distribuční síť v Evropě a na Středním východě.

1974

Recordall 1974

Na trh je uvedena nová řada vodoměrů Recordall. Název je odvozen od anglického "record all" tzn. zaznamenat vše - myšleno veškeré průtoky
i včetně těch malých.

Badger Meter Europa je změněna  na společnost s ručením omezeným.

1978

Badger Meter Europa 1978

Na trh je uveden ultrazvukový průtokoměr , který může být montován jak vně tak uvnitř potrubí. Měří průtok na základě měření času, který potřebuje ultrazvukový paprsek k průchodu  médiem je-li vysílán ve směrech po a proti proudu média.

1980

Badger Meter 1980

Je založen Badger Meter Mexico se sídlem
v Nogales, Mexiko.

1991

Badger Meter 1991

První certifikace dle ISO 9002

1995

Badger Meter 1995

Přemístění společnosti Badger Meter Europa ze Stuttgartu do Beurenu, Německo.

1997

Badger Meter Europa GmbH slaví své 25-ti leté výročí.

Úřad pro kalibraci ve Stuttgartu prohlašuje Badger Meter Europa GmbH za oficiální kalibrační středisko pro kalibraci objemových měřidel kapalin kromě vody, v souladu s normou OIML IR 117. Tamní kalibrační linka je oficiálně uznána úřadem PTB v Braunschweigu a Úřadem pro kalibraci ve Stuttgartu.

Nákup produktové linie indukčních průtokoměrů  Magnetoflow® od společnosti Remag, AG Švýcarsko. Tímto bylo doplněna produktové portfolio a rozvinuta expanze společnosti.

1998

MID 1998

Je započata výroba indukčních průtokoměrů.

Badger Meter Europa GmbH se poprvé prezentuje na vlastní webové stránce.

1999

Badger Meter 1999

Je otevřeno James O. Wright Innovation Center
v Badger Meter, Inc., Milwaukee - jedná se
o budovu s podlažní plochou 4645 m2. Provádí se zde vývoj nových výrobků, zdokonalování stávajících. Na počátku je konstrukce výrobku
v CADu, prototypy jsou vyráběny v prototypové dílně osazené CNC stroji.Po zhotovení  prototypů jsou tyto podrobovány testování. Innovation center je pojmenováno na počest bývalého generálního ředitele Jamese O. Wrighta, který
ve společnosti pracoval 52 let.

Virtuální prohlídka centar je možná na adrese: www.youtube.com/watch 

Virtuální prohlídka centar je možná na adrese

2000

Oficiální zahájení činnosti Badger Meter Czech republic s.r.o. v Brně, Česká republika.

 

2001

Badger Meter Europa GmbH nyní odpovídá za provoz poboček mimo území Severní Ameriky.

Richard A. Meeusen se stává prezidentem společnosti Badger Meter, Inc.

Produktová řada je rozšířena o měřidla s oválnými koly.

2002

Badger Meter 2002

Badger Meter Czech republic s.r.o. dokončuje výstavbu výrobního závodu o výrobní ploše 1000m2 kde se nachází také jedna
z nejmodernějších tratí pro kalibraci indukčních průtokoměrů v Evropě. Kromě výrobních prostor je dokončena administrativní budova a ostatní zázemí pro zaměstnance.

Akvizice Data Industrial Inc., výrobce lopatkových průtokoměrů.

2005

Badger Meter 100 Anniversary

Badger Meter Inc. oslavuje 100 let své existence. Milník v historii na který jsme velmi hrdí.

2007

Badger Meter Europa 2007

Změna sídla společnosti Badger Meter GmbH
z Neuffenu do Beurenu, Německo.

2010

Badger Meter Cox 2010

Akvizice Cox Instruments LLC a Flow Dynamics, výrobce turbínových měřidel a kalibračních tratí.

2011

Badger Meter 2011 Vision Turbinenzähler

Akvizice Remag AG, výrobce turbínek VISION.

2012

40 Anniversary Badger Meter Europa

Badger Meter Europa GmbH oslavuje 40 let od svého založení.

Akvizice Racine Federated.

2014

Badger Meter Europa Webseite

Badger Meter Europe "rekonstruuje" svoji webovou stránku aby bylo umožněn přístup
ze smartphone.

Otevření zastoupení Badger Meter v Dubaji, Spojené arabské emiráty.

2016

Badger Meter Swiss Logo

Název společnosti REMAG AG se změnil na Badger Meter Swiss AG.

 

 

 

2018

Kenneth Bockhorst se stává prezidentem společnosti Badger Meter, Inc.