Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Garantie
Záruka //

Záruka 24 měsíců na naše výrobky

Badger Meter dává zaruku na měřidla a díly které jsou předmětem jeho dodávky po dobu 24 měsíců od data expedice. V období trvání záruky budou reklamované díly opraveny popřípadě nahrazeny novými dle uvážení prodávajícího. Reklama bude vyřízena na základě písemného vyrozumění o závadě. Uživatel v rámci 10 dní
po zjištění závady informuje o této závadě dodavatele, vadný výrobek (pokud nebude výslovně dohodnuto jinak) bude zaslán výrobci k opravě.

 


Záruka pro případ užití v jaderném průmyslu

Přístroje, které Badger Meter prodává nejsou určeny k užití v jaderném průmyslu. Badger Meter v takovémto případě nepřebírá žádné záruky vyplývající z takovéto dodávky.  Pokud budou i přesto dodané přístroje v takovém prostředí nasazeny nevyplynou z tohoto společnosti žádné závazky ve smyslu náhrady škod apod. Odběratel je v případě dalšího prodeje povinen infomovat své zákazníky.


Záruka pro výrobky E-Series®


Záruka pro výrobky Wyco®

Výrobky kryté zárukou 90 dní:
- tyče Screed

Výrobky kryté zárukou 1 rok:
- Model SureSpeed®
- Model 994
- Model ErgoPack®
- Model High Cycle
- Generátory model High Cycle
- Model Select Cycle
- Pneumatické intervalové vibrátory betonu
- Hydraulické  intervalové vibrátory betonu
- Běhouny a hřídele vibrátoru

Výrobky kryté zárukou 2 roky :
- Pohonné jednotky Screed