Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Warenrücksendung
Vrácení zboží //

Musí být výrobek zaslán zpět?

Jestliže potřebuje výrobek vráttit z důvodu opravy, kalibrace nebo jiného důvodu prosím použijte k tomu formulář pro vrácení výrobku

Přijímají se jen vrácené zásilky opatřené námi vydaným RMA-N (viz formulář k vrácení zboží). Neotevřeme žádný balík s vráceným zbožím na kterém nebude zvenku umístěno prohlášení o jeho neškodnosti.

Zboží bez deklarace obsahu bude zasláno odesílateli zpět na jeho náklady.

Z důvodu ochrany zdraví našich zaměstnanců si rezervujeme právo k postižení odesilatele jestliže zboží nebylo správně deklarováno v prohlášení o jeho bezpečnosti.

 

Formulář k vrácení zboží

English

German