Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Gasindustrie
Plynárenský průmysl //

Aplikační Příspěvky

Měření průtoku plynů vyžaduje použití velmi přesných průtokoměrů tak aby bylo možno rychle odhalit potencionální úniky plynu. Badger Meter pro vaše aplikace v oblasti měření plynu různé druhy přístrojů. Naše průtokoměry jsou vhodné pro měření topného plynu, svítiplynu, při zpracování , přepravě a skladování zkapalněného plynu. Vírové průtokoměry Badger Meter a ventily ReCo® jsou používány ve spalovacích, větracích systémech. Ventily umožňují udržovat ochrannou dusíkovou vrstvu v tlakových nádobách a pozicionéry ventilů společně s pneumatickými ovládanými ventily monitorují únik plynných emisí. Turbíny pro měření plynů jsou používány jak při spalování plynů tak například pro měření spotřeby plynem poháněných kompresorů.

Následně jsou uvedeny příklady nasazení přístrojů v praxi.