Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Ölindustrie
Olejársky priemysel //

Aplikační Příspěvky

V naftařském a plynárenském průmyslu musí být prováděno měření v každé fázi těžby, výroby a dopravy těchto látek. Měřící aktivity probíhají jak v příbřežních tak i v pevninských oblastech, zahrnují měření na vrtech, v procesech oddělování frakcí, při separaci ropy a přírodního plynu. Tyto aplikace vyžadují nejvyšší přesnost a spolehlivost měření za současné dlouhodobé stability a nízkých provozních nákladů nejen při samotné těžbě ale také při zpracování a následném sledování.

Následně jsou uvedeny příklady nasazení přístrojů v praxi.