Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Luftfahrtindustrie
Letecký a kosmický průmysl //

Aplikační Příspěvky

Letecký a kosmický průmysl se vyznačuje nejtvrdšími podmínkami provozu měřidel. Snímače musí odolávat vlivu prostředí, vestavěná elektronika musí kompenzovat proměnlivé pracovní podmínky a poskytovat přesné, opakovatelné výsledky měření za těžkých provozních podmínek. Současně musí umožňovat vestavbu do prostorově omezených míst. Od palivových čerpadel až k pohonům zde není prostor pro kompromisy při hodnocení funkčnosti zařízení používaných jak pro civilní tak i vojenská letadla. Inženýři v oblasti leteckého vývoje a testování se mohou spoléhat na Badger Meter jakožto dodavatele vysoce přesných a spolehlivých průtokoměrů pro aplikace v kritických podmínkách. Turbíny Cox jsou navrženy pro měření průtoku v obou směrech, odolávají silným otřesům a jsou zvláště používány pro měření v chladících okruzích, pro zkoušení tryskových motorů a leteckých součástech na zkušebnách, pro měření spotřeby paliva a mazacích látek, monitorování hydraulických systémů a měření spotřeby v letadlech.

Následně jsou uvedeny příklady nasazení přístrojů v praxi.


Dosud není dostupná žádná aplikace!