Cookies information
Badger Meter Europa wants to offer best services to their customers. Information on your visit of our website is therefore recorded in so-called cookies. With the visit on this website, you agree with the use of cookies. You can read detailed information upon the use of cookies on this website by clicking on more informationen. You can also refuse the use of cookies and adjust your browser configuration.

Seznam záložek []

Login

Enter your username and password here in order to log in on the website:

Durchflussmessung in der chemischen Industrie
Chemický průmysl //

Aplikační Příspěvky

Továrny na zpracování uhlovodíků se snaží optimalizovat výrobu zaměřenou na oblast od kosmetiky, farmacie, čistících prostředků, automobilových maziv až po plastické  hmoty a paliva. Tyto oblasti zahrnují odpovídající aplikací měření průtoku. Chemické procesy zahrnují širokou škálu korozivních agresivních kapalin a plynů současně s extrémními hodnotami teplot, viskozit a tlaků. Měřidla průtoku musí odolávat těmto těžkým provozním podmínkám a sloužit k zajištění efektivity a optimalizace produkce. Chemické procesy vyžadují přesné, v reálném čase se zobrazující údaje o průtoku tak aby byla redukována spotřeba výchozích zdrojů a co nejlépe využity drahé vstupní suroviny. Průtokoměry Badger Meter používané v oblasti chemie jsou často používány pro nasazení ve farmaceutických plnicích a dávkovacích strojích , pro měření chemických a petrochemických médií. Mnoho z našich průtokoměrů odolává kyselinám a jsou proto vhodné pro měření průtoku korozivních kapalin.

Následně jsou uvedeny příklady nasazení přístrojů v praxi.


Mengen- und Durchflussmessung mit RCDL®
Mengen- und Durchflussmessung mit RCDL®

Aufgabe

Einfache, zuverlässige und preisgünstige Mengendurchflussmessung,  z.B. bei der Umkehrosmose in der

  • Wasseraufbereitung
  • Deionisierte Wasserverarbeitung/Vollentsalztes Wasser
  • Dosierung von Additiven
  • Mengenmessung in Labors
  • Trinkwasser
  • Getränke
  • Flüssige Nahrungsmittel
  • Treibstoffe/Kohlenwasserstoffe

Lösung

Die RCDL® Baureihe ist die optimale Messlösung. Durch einfachen Wechsel der Aufsatzgeräte ist eine Anpassung an die Messaufgabe ohne Betriebsunterbrechung möglich.